ترفند های واتس آپ وب

1.میان بر های کیبورد واتس آپ وب 1.Ctrl + N : شروع چت جدید 2. Ctrl + Shift + ] : چت بعدی 3. Ctrl + Shift + [ : چت قبلی 4.Ctrl + E : آرشیو کردن چت 5. Ctrl + Shift + M : بی صدا کردن چت 6.Ctrl + Backspace : حذف چت 7.Ctrl + Shift + …

ادامه مطلب