برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

پیش‌نویس خودکار

دانلود فریمور iPhone 4 (CDMA)

ورژن: iOS 6.1.6     حجم: 0.77GB     تاریخ انتشار: 2014-02-21     شماره ساخت: 10B500    


دانلود فریمور iphone 2g

ورژن: iOS 3.1.3     حجم: 0.22GB     تاریخ انتشار:     شماره ساخت: 7E18    


دانلود فریمور iphone 5

ورژن: iOS 10.3.4     حجم: 1.86GB     تاریخ انتشار: 2019-07-22     شماره ساخت: 14G61    

دانلود فریمور iphone 5

ورژن: iOS 8.4.4     حجم: 0.69GB     تاریخ انتشار: 2022-03-14     شماره ساخت: 12H1006    

sdd     dsfasfasf

arash